Techdraw 0,19

Polish forum

Moderator: PrzemoF

Forum rules
Regulamin forum i pomocne informacje

WAŻNE! Przeczytaj zanim poprosisz o pomoc
cbk
Posts: 15
Joined: Thu Apr 05, 2018 5:21 pm

Techdraw 0,19

Postby cbk » Sun Jul 07, 2019 8:34 am

Hej, w 0,19 techdraw łapie SEGMENTATION FAULT gdy chce się załadować template rysunku.
Czy ktoś to przerabiał?

Konsola pokaazuje:

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x36cb0) [0x7f8484dadcb0]
#1 0x7f8483f1e098 in QDomNode::QDomNode(QDomNodePrivate*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libQt5Xml.so.5+0x8
#2 0x7f83fe113c58 in QDomNodeModel::toDomNode(QXmlNodeModelIndex const&) const from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x28
#3 0x7f83fe1148f8 in QDomNodeModel::name(QXmlNodeModelIndex const&) const from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x38
#4 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x2b1871) [0x7f83fdf06871]
#5 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0xf976e) [0x7f83fdd4e76e]
#6 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x115455) [0x7f83fdd6a455]
#7 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0xa6146) [0x7f83fdcfb146]
#8 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x119014) [0x7f83fdd6e014]
#9 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x125493) [0x7f83fdd7a493]
#10 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x119006) [0x7f83fdd6e006]
#11 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x125a4d) [0x7f83fdd7aa4d]
#12 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x125564) [0x7f83fdd7a564]
#13 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5(+0x119006) [0x7f83fdd6e006]
#14 0x7f83fdd1a074 in QXmlQuery::evaluateTo(QXmlResultItems*) const from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./libQt5XmlPatterns.so.5+0xa4
#15 0x7f83fe0e9bfb in TechDraw::DrawSVGTemplate::getEditableTextsFromTemplate[abi:cxx11]() from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x6eb
#16 0x7f83fe0ea900 in TechDraw::DrawSVGTemplate::onChanged(App::Property const*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x90
#17 0x7f84868f2725 in App::Property::hasSetValue() from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADApp.so+0x35
#18 0x7f848692cfcd in App::PropertyString::setPyObject(_object*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADApp.so+0x7d
#19 0x7f83fe132878 in TechDraw::DrawSVGTemplatePy::setCustomAttributes(char const*, _object*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x68
#20 0x7f83fe133757 in TechDraw::DrawSVGTemplatePy::_setattr(char const*, _object*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/./TechDraw.so+0x27
#21 0x7f8487c33873 in Base::PyObjectBase::__setattro(_object*, _object*, _object*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADBase.so+0x113
#22 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(PyObject_SetAttr+0x50) [0x7f8486c25f80]
#23 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(_PyEval_EvalFrameDefault+0x40ef) [0x7f8486a970ef]
#24 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(_PyEval_EvalCodeWithName+0xac4) [0x7f8486c55284]
#25 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(PyEval_EvalCodeEx+0x3f) [0x7f8486c5536f]
#26 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(PyEval_EvalCode+0x1c) [0x7f8486b24abc]
#27 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libpython3.7m.so.1.0(PyRun_StringFlags+0x94) [0x7f8486b751b4]
#28 0x7f8487bf18aa in Base::InterpreterSingleton::runString[abi:cxx11](char const*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADBase.so+0x6a
#29 0x7f8487133ac9 in Gui::Command::doCommand(Gui::Command::DoCmd_Type, char const*, ...) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x139
#30 0x7f83fe2489ba in CmdTechDrawNewPage::activated(int) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/lib/TechDrawGui.so+0x33a
#31 0x7f848713aadb in Gui::Command::invoke(int) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x7b
#32 0x7f8485595c38 in QMetaObject::activate(QObject*, int, int, void**) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0xa78
#33 0x7f84859697a2 in QAction::triggered(bool) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x32
#34 0x7f848596c14c in QAction::activate(QAction::ActionEvent) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0xcc
#35 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5(+0x23837b) [0x7f8485a4837b]
#36 0x7f8485a485c4 in QAbstractButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0xd4
#37 0x7f8485b0deaa in QToolButton::mouseReleaseEvent(QMouseEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0xa
#38 0x7f84859b4978 in QWidget::event(QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x1e8
#39 0x7f8485b0df34 in QToolButton::event(QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x24
#40 0x7f84859725ec in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x9c
#41 0x7f8485977be7 in QApplication::notify(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x7c7
#42 0x7f8487101bf9 in Gui::GUIApplication::notify(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x89
#43 0x7f8485567c78 in QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x118
#44 0x7f8485976bdf in QApplicationPrivate::sendMouseEvent(QWidget*, QMouseEvent*, QWidget*, QWidget*, QWidget**, QPointer<QWidget>&, bool) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x1bf
#45 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5(+0x1bfbcd) [0x7f84859cfbcd]
#46 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5(+0x1c2141) [0x7f84859d2141]
#47 0x7f84859725ec in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x9c
#48 0x7f8485977694 in QApplication::notify(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Widgets.so.5+0x274
#49 0x7f8487101bf9 in Gui::GUIApplication::notify(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x89
#50 0x7f8485567c78 in QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x118
#51 0x7f8483a31ff4 in QGuiApplicationPrivate::processMouseEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::MouseEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libQt5Gui.so.5+0x6d4
#52 0x7f8483a33565 in QGuiApplicationPrivate::processWindowSystemEvent(QWindowSystemInterfacePrivate::WindowSystemEvent*) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libQt5Gui.so.5+0x105
#53 0x7f8483a108ab in QWindowSystemInterface::sendWindowSystemEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libQt5Gui.so.5+0xab
#54 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/plugins/platforms/../../lib/libQt5XcbQpa.so.5(+0x9be40) [0x7f847f023e40]
#55 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x2e8) [0x7f84811c5af8]
#56 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libglib-2.0.so.0(+0x50d41) [0x7f84811c5d41]
#57 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/./libglib-2.0.so.0(g_main_context_iteration+0x2e) [0x7f84811c5dce]
#58 0x7f84855be7af in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x5f
#59 0x7f8485565d1a in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x12a
#60 0x7f848556df6d in QCoreApplication::exec() from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libQt5Core.so.5+0x8d
#61 0x7f8487098504 in Gui::Application::runApplication() from /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/../lib/libFreeCADGui.so+0x1514
#62 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/FreeCAD(main+0x725) [0x7f8487cf37a5]
#63 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7f8484d98f45]
#64 /tmp/.mount_freecayzZsee/usr/bin/FreeCAD(+0x44d5) [0x7f8487cf44d5]


OS: Ubuntu 14.04.6 LTS (Unity/ubuntu)
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.19.17068 (Git) AppImage
Build type: Release
Branch: master
Hash: 236f890864ef51a8a09b7e507a3a122c41fbb724
Python version: 3.7.1
Qt version: 5.6.2
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 7.3.0
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
User avatar
arturromarr
Posts: 202
Joined: Sat Jun 24, 2017 9:32 pm

Re: Techdraw 0,19

Postby arturromarr » Sun Jul 07, 2019 8:47 pm

Każdego rysunku, konkretnego rysunku?
cbk
Posts: 15
Joined: Thu Apr 05, 2018 5:21 pm

Re: Techdraw 0,19

Postby cbk » Sun Jul 14, 2019 5:56 pm

kazdego
cbk
Posts: 15
Joined: Thu Apr 05, 2018 5:21 pm

Re: Techdraw 0,19

Postby cbk » Sun Jul 28, 2019 1:46 pm

ok, nowy built załatwia sprawę. Pewnie jakiś bug był.